PYP (2023)

PYP (2023)

PlayerRPGGAPGSPGBPGPPG
Ameer Jaber7.023.01.50.518.5
Shafiq Said3.251.60.60.017.6
Taufik Chhotani6.851.20.40.415.8
Hyyan Khan5.014.02.01.014.0
Tarek Elhaj2.651.01.00.011.8
Nader Abdelfattah5.260.50.80.510.2
Shahzaad Khan6.541.80.31.39.0
Shaizan Malik6.021.02.00.08.5
Mautez Arman0.520.00.00.08.0
Ibrahim Saleh3.980.10.10.07.9
Said Said1.020.00.50.06.5
Osman Iftekhar2.470.30.40.03.6
Waheeb Yassin4.250.80.40.22.6
Mohammad Abdelfattah5.521.01.50.52.0
Waseem Doleh4.023.00.00.01.5
Absar Najam0.520.00.00.01.0